page_banner

Плочи со длабок бунар со U-долно

Плочи со длабок бунар со U-долно

Насока на примена: екстракција на геномска ДНК, екстракција на плазмидна ДНК и екстракција на нуклеинска киселина и прочистување на различни примероци.Автоматизирани течни операции со висока пропусна моќ, овозможувајќи операции со висока пропусна моќ, како што се таложење протеини, екстракција на течност, животинско ткиво, бактерии, растенија, почва, клинички примероци, квасец итн.