page_banner

Проводни совети

Проводни совети

Спроводливи врвови се користат за да се спречи пренесување кај автоматизираните роботи за пипети.Додавањето на графит во суровината PP ги прави врвовите на пипетите електрично спроводливи.