page_banner

Потрошен материјал за центрифугирање

Потрошен материјал за центрифугирање

Центрифугите се суштински елементи за изолација, стратификација или раздвојување на примероците со градиент на густина кога се користат центрифуги и микроцентрифуги.Тие наоѓаат повеќекратна примена низ биологијата (особено клеточната култура и микробиологијата), хемијата, клиничката здравствена заштита и пошироката индустриска средина.
Цевките за центрифугирање се специјално конструирани да издржат многу високи релативни центрифугални сили (RCF), некои типови до 20.000 xg RCF.