page_banner

Совети за автоматизација на пипети

Совети за автоматизација на пипети

Bioselec нуди широк спектар на совети за пипети за автоматизирани работни станици, како Tecan, Hamilton, Beckman итн.
Сите наши стерилни врвови за пипети се произведени од смоли со највисок степен и се сертифицирани дека се без RNase, DNase, DNA, пироген и ATP.Нашите нестерилни врвови се направени од истите висококвалитетни смоли и се сертифицирани без RNase и DNase.
Автоматизираните работни станици всушност бараат многу построги толеранции на роботските врвови од оние на стандардните рачни врвови за пипети.Затоа, ние силно предлагаме да купувате претходно стерилизирани производи отколку нестерилизирани производи за кои е потребно автоклавирање, а автоклавирањето може малку да ги искриви врвовите.